colour2.pl to HTML.

index -|- end

Generated: Tue Feb 2 17:54:28 2010 from colour2.pl 2005/05/20 4.4 KB.

#!/perl
%HColorIE = (
aliceblue => '#F0F8FF',  antiquewhite => '#FAEBD7',  aqua => '#00FFFF',  aquamarine => '#7FFFD4',
azure => '#F0FFFF',  beige => '#F5F5DC',  bisque => '#FFE4C4',  black => '#000000',
blanchedalmond => '#FFEBCD',  blue => '#0000FF',  blueviolet => '#8A2BE2',  brown => '#A52A2A',
burlywood => '#DEB887',  cadetblue => '#5F9EA0',  chartreuse => '#7FFF00',  chocolate => '#D2691E',
coral => '#FF7F50',  cornflowerblue => '#6495ED',  cornsilk => '#FFF8DC',  crimson => '#DC143C',
cyan => '#00FFFF',  darkblue => '#00008B',  darkcyan => '#008B8B',  darkgoldenrod => '#B8860B',
darkgray => '#A9A9A9',  darkgreen => '#006400',  darkkhaki => '#BDB76B',  darkmagenta => '#8B008B',
darkolivegreen => '#556B2F',  darkorange => '#FF8C00',  darkorchid => '#9932CC',  darkred => '#8B0000',
darksalmon => '#E9967A',  darkseagreen => '#8FBC8B',  darkslateblue => '#483D8B',  darkslategray => '#2F4F4F',
darkturquoise => '#00CED1',  darkviolet => '#9400D3',  deeppink => '#FF1493',  deepskyblue => '#00BFFF',
dimgray => '#696969',  dodgerblue => '#1E90FF',  firebrick => '#B22222',  floralwhite => '#FFFAF0',
forestgreen => '#228B22',  fuchsia => '#FF00FF',  gainsboro => '#DCDCDC',  ghostwhite => '#F8F8FF',
gold => '#FFD700',  goldenrod => '#DAA520',  gray => '#808080',  green => '#008000',
greenyellow => '#ADFF2F',  honeydew => '#F0FFF0',  hotpink => '#FF69B4',  indianred => '#CD5C5C',
indigo => '#4B0082',  ivory => '#FFFFF0',  khaki => '#F0E68C',  lavender => '#E6E6FA',
lavenderblush => '#FFF0F5',  lawngreen => '#7CFC00',  lemonchiffon => '#FFFACD',  lightblue => '#ADD8E6',
lightcoral => '#F08080',  lightcyan => '#E0FFFF',  lightgoldenrodyellow => '#FAFAD2',  lightgreen => '#90EE90',
lightgrey => '#D3D3D3',  lightpink => '#FFB6C1',  lightsalmon => '#FFA07A',  lightseagreen => '#20B2AA',
lightskyblue => '#87CEFA',  lightslategray => '#778899',  lightsteelblue => '#B0C4DE',  lightyellow => '#FFFFE0',
lime => '#00FF00',  limegreen => '#32CD32',  linen => '#FAF0E6',  magenta => '#FF00FF',
maroon => '#800000',  mediumaquamarine => '#66CDAA',  mediumblue => '#0000CD',  mediumorchid => '#BA55D3',
mediumpurple => '#9370DB',  mediumseagreen => '#3CB371',  mediumslateblue => '#7B68EE',  mediumspringgreen => '#00FA9A',
mediumturquoise => '#48D1CC',  mediumvioletred => '#C71585',  midnightblue => '#191970',  mintcream => '#F5FFFA',
mistyrose => '#FFE4E1',  moccasin => '#FFE4B5',  navajowhite => '#FFDEAD',  navy => '#000080',
oldlace => '#FDF5E6',  olive => '#808000',  olivedrab => '#6B8E23',  orange => '#FFA500',
orangered => '#FF4500',  orchid => '#DA70D6',  palegoldenrod => '#EEE8AA',  palegreen => '#98FB98',
paleturquoise => '#AFEEEE',  palevioletred => '#DB7093',  papayawhip => '#FFEFD5',  peachpuff => '#FFDAB9',
peru => '#CD853F',  pink => '#FFC0CB',  plum => '#DDA0DD',  powderblue => '#B0E0E6',
purple => '#800080',  red => '#FF0000',  rosybrown => '#BC8F8F',  royalblue => '#4169E1',
saddlebrown => '#8B4513',  salmon => '#FA8072',  sandybrown => '#F4A460',  seagreen => '#2E8B57',
seashell => '#FFF5EE',  sienna => '#A0522D',  silver => '#C0C0C0',  skyblue => '#87CEEB',
slateblue => '#6A5ACD',  slategray => '#708090',  snow => '#FFFAFA',  springgreen => '#00FF7F',
steelblue => '#4682B4',  tan => '#D2B48C',  teal => '#008080',  thistle => '#D8BFD8',
tomato => '#FF6347',  turquoise => '#40E0D0',  violet => '#EE82EE',  wheat => '#F5DEB3',
white => '#FFFFFF',  whitesmoke => '#F5F5F5',  yellow => '#FFFF00',  yellowgreen => '#9ACD32'
);
sub add_colour2_table { ### spray %HColorIE
 my $cnt = 0;
 my $ky;
 prt ("<p>List of colours by IE 4 ...<br>\n");
 prt ("<table border=1 cellspacing=5 cellpadding=0 bgcolor=gray style='mso-cellspacing:\n");
 prt (" 3.7pt;margin-left:7.5pt;background:gray;border:outset 4.5pt;mso-padding-alt:\n");
 prt (" 0cm 0cm 0cm 0cm'>\n");
 # iterate set of colour NAMES - the value is the HEX number of the form '#FFFFFF' ...
 # ***************************
 foreach $ky (sort keys %HColorIE) {
  if (($cnt % 4) == 0) {
    prt (" <tr>\n");
  }
  prt (" <td style='background:$ky;padding:0cm 0cm 0cm 0cm'>\n");
  prt ("  <p align=center style='text-align:center'>\n");
  prt ("$ky<br>$HColorIE{$ky}</p>\n");
  ### prt ("  <\p>\n");
  prt (" </td>\n");
  $cnt++; # bump the count
  if (($cnt % 4) == 0) {
    prt (" </tr>\n");
  }
 }
 # ****************************
 # add close, if needed
  if (($cnt % 4) != 0) {
    prt (" </tr>\n");
  }
 # close table ...
 prt ("</table>\n");
 prt ("List of $cnt colours ...</p>\n");
} # end add_colour2_table(); ### spray %HColorIE
1;
#EOF

index -|- top

checked by tidy  Valid HTML 4.01 Transitional