colour2.pl

Index

File = [colour2.pl]
#!/perl
 
%HColorIE = (
aliceblue => '#F0F8FF', antiquewhite => '#FAEBD7', aqua => '#00FFFF', aquamarine => '#7FFFD4',
azure => '#F0FFFF', beige => '#F5F5DC', bisque => '#FFE4C4', black => '#000000',
blanchedalmond => '#FFEBCD', blue => '#0000FF', blueviolet => '#8A2BE2', brown => '#A52A2A',
burlywood => '#DEB887', cadetblue => '#5F9EA0', chartreuse => '#7FFF00', chocolate => '#D2691E',
coral => '#FF7F50', cornflowerblue => '#6495ED', cornsilk => '#FFF8DC', crimson => '#DC143C',
cyan => '#00FFFF', darkblue => '#00008B', darkcyan => '#008B8B', darkgoldenrod => '#B8860B',
darkgray => '#A9A9A9', darkgreen => '#006400', darkkhaki => '#BDB76B', darkmagenta => '#8B008B',
darkolivegreen => '#556B2F', darkorange => '#FF8C00', darkorchid => '#9932CC', darkred => '#8B0000',
darksalmon => '#E9967A', darkseagreen => '#8FBC8B', darkslateblue => '#483D8B', darkslategray => '#2F4F4F',
darkturquoise => '#00CED1', darkviolet => '#9400D3', deeppink => '#FF1493', deepskyblue => '#00BFFF',
dimgray => '#696969', dodgerblue => '#1E90FF', firebrick => '#B22222', floralwhite => '#FFFAF0',
forestgreen => '#228B22', fuchsia => '#FF00FF', gainsboro => '#DCDCDC', ghostwhite => '#F8F8FF',
gold => '#FFD700', goldenrod => '#DAA520', gray => '#808080', green => '#008000',
greenyellow => '#ADFF2F', honeydew => '#F0FFF0', hotpink => '#FF69B4', indianred => '#CD5C5C',
indigo => '#4B0082', ivory => '#FFFFF0', khaki => '#F0E68C', lavender => '#E6E6FA',
lavenderblush => '#FFF0F5', lawngreen => '#7CFC00', lemonchiffon => '#FFFACD', lightblue => '#ADD8E6',
lightcoral => '#F08080', lightcyan => '#E0FFFF', lightgoldenrodyellow => '#FAFAD2', lightgreen => '#90EE90',
lightgrey => '#D3D3D3', lightpink => '#FFB6C1', lightsalmon => '#FFA07A', lightseagreen => '#20B2AA',
lightskyblue => '#87CEFA', lightslategray => '#778899', lightsteelblue => '#B0C4DE', lightyellow => '#FFFFE0',
lime => '#00FF00', limegreen => '#32CD32', linen => '#FAF0E6', magenta => '#FF00FF',
maroon => '#800000', mediumaquamarine => '#66CDAA', mediumblue => '#0000CD', mediumorchid => '#BA55D3',
mediumpurple => '#9370DB', mediumseagreen => '#3CB371', mediumslateblue => '#7B68EE', mediumspringgreen => '#00FA9A',
mediumturquoise => '#48D1CC', mediumvioletred => '#C71585', midnightblue => '#191970', mintcream => '#F5FFFA',
mistyrose => '#FFE4E1', moccasin => '#FFE4B5', navajowhite => '#FFDEAD', navy => '#000080',
oldlace => '#FDF5E6', olive => '#808000', olivedrab => '#6B8E23', orange => '#FFA500',
orangered => '#FF4500', orchid => '#DA70D6', palegoldenrod => '#EEE8AA', palegreen => '#98FB98',
paleturquoise => '#AFEEEE', palevioletred => '#DB7093', papayawhip => '#FFEFD5', peachpuff => '#FFDAB9',
peru => '#CD853F', pink => '#FFC0CB', plum => '#DDA0DD', powderblue => '#B0E0E6',
purple => '#800080', red => '#FF0000', rosybrown => '#BC8F8F', royalblue => '#4169E1',
saddlebrown => '#8B4513', salmon => '#FA8072', sandybrown => '#F4A460', seagreen => '#2E8B57',
seashell => '#FFF5EE', sienna => '#A0522D', silver => '#C0C0C0', skyblue => '#87CEEB',
slateblue => '#6A5ACD', slategray => '#708090', snow => '#FFFAFA', springgreen => '#00FF7F',
steelblue => '#4682B4', tan => '#D2B48C', teal => '#008080', thistle => '#D8BFD8',
tomato => '#FF6347', turquoise => '#40E0D0', violet => '#EE82EE', wheat => '#F5DEB3',
white => '#FFFFFF', whitesmoke => '#F5F5F5', yellow => '#FFFF00', yellowgreen => '#9ACD32'
 
);
 
sub add_colour2_table { ### spray %HColorIE
 my $cnt = 0;
 my $ky;
 prt ("<p>List of colours by IE 4 ...<br>\n");
 prt ("<table border=1 cellspacing=5 cellpadding=0 bgcolor=gray style='mso-cellspacing:\n");
 prt (" 3.7pt;margin-left:7.5pt;background:gray;border:outset 4.5pt;mso-padding-alt:\n");
 prt (" 0cm 0cm 0cm 0cm'>\n");
 # iterate set of colour NAMES - the value is the HEX number of the form '#FFFFFF' ...
 # ***************************
 foreach $ky (sort keys %HColorIE) {
    if (($cnt % 4) == 0) {
        prt (" <tr>\n");
    }
    prt (" <td style='background:$ky;padding:0cm 0cm 0cm 0cm'>\n");
    prt (" <p align=center style='text-align:center'>\n");
    prt ("$ky<br>$HColorIE{$ky}</p>\n");
    ### prt (" <\p>\n");
    prt (" </td>\n");
    $cnt++; # bump the count
    if (($cnt % 4) == 0) {
        prt (" </tr>\n");
    }
 }
 # ****************************
 # add close, if needed
    if (($cnt % 4) != 0) {
        prt (" </tr>\n");
    }
 # close table ...
 prt ("</table>\n");
 prt ("List of $cnt colours ...</p>\n");
 
} # end add_colour2_table(); ### spray %HColorIE
 
 
1;
 
#EOF

Colour Key :
Function, Description., Colour
Style Description Colour
match array l.blue
orange comment brown
regex unass l.br
green s-quote s.green
color1 scalar pink
color2 functions mauve
color3 d-quote b.green
color4 color4 color4
color5 color5 color5
peach hash l.brn
blue reserved blue
white other white
grey punctuation l.grey

Parse stats
Reserved Words
#ResWdCount
1sub1
2my2
3if3
4foreach1
List of 4 used reserve words ...
 
Built-in Functions
#FuncsCount
1keys1
2sort1
List of 2 used built-in function words ...
 
Punctuation Used
#PuncuatCount
1==2
2{5
3=3
4=>140
5,139
6++1
7)21
8(15
9;18
10}5
11!1
List of 11 used punctuation ...
 
Arrays
#U.ArraysCount
List of 0 user arrays ...
 
Hash
#U.HashCount
1%HColorIE2
2%3
List of 2 user hash (associative arrays) ...
 
Scalar
#U.ScalarCount
1$cnt5
2$ky2
List of 2 user scalars ...
 

Index